Menu

Menu

ForsideKalenderUdviklingsrådeneProjekterOm FURKontaktMøderKorrespondanceBudgetLinksFacebook
Fælles udviklingsråd
Foto:

Vil du påvirke udviklingen af Varde Kommune?

Få indflydelse på GRØNT DANMARKSKORT, NATURPOLITIK OG FRILUFTSSTRATEGI

VIGTIG INFORMATION mødet er flyttet endnu en gang...

Borgermødet planlagt til den 26. januar 2017 og flyttet til 28. februar 2017 er endnu en gang flyttet og afholdes den 27. februar 2017 i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2017.

og

Borgermødet planlagt til den 23. februar 2017 er flyttet og afholdes den 6. marts 2017 i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2017.

 

 

Vil du være med til at påvirke de overordnede rammer for, hvordan Varde Kommune skal udvikle sig?

Så har du muligheden nu. den 10/1-2016 godkendte byrådet nemlig forslag til Kommuneplan 2017.

Kommuneplanen er en sammenfattende plan for land og by og handler om, hvordan vi skal bruge vores arealer og bebyggelse.

Vil du vide mere om planen, og hvad den indebærer for dit lokalområde, så kom til informationsmøde om Kommuneplanen - vi har planlagt tre styks:

 

BÆREDYGTIG ENERGIPLANLÆGNING, den 6. februar 2017 i Lunde Kro 
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Blåvandshuk og Blaabjerg.

ERHVERV, TURISME OG BYUDVIKLING, den 27. februar 2017 på Varde Rådhus
Her vil der være fokus på områderne under Udviklingsråd Varde, Varde Opland og Helle Vest.

GRØNT DANMARKSKORT, NATURPOLITIK OG FRILUFTSSTRATEGI, den 6. marts 2017 på Hodde-Tistrup Hallen.
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Ølgod, Skovlund-Ansager, Helle Øst og Horne, Hodde, Tistrup og Sig.

Alle møder starter kl. 19.00

 

Orienteringsbrev om offentliggørelse af:

Forslag til Kommuneplan 2017

Varde Byråd godkendte den 10. januar 2017 Forslag til Kommuneplan 2017.

Forslag til Kommuneplan 2017 fastlægger de fremtidige retningslinjer for arealanvendelse i Varde Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.

Byrådet har, i forbindelse med behandling af planforslaget, taget stilling til de indkomne ideer og forslag til planlægningen, hvilket kan ses i et notat på hjemmesiden se under ” Kommunen – Høringer og afgørelser”. Af notatet fremgår Byrådets vurdering af ideer og forslag, samt hvilke afledte justeringer disse har medført.

En uddybende beskrivelse af kommuneplanens opbygning, indhold og retsvirkninger med tilhørende miljøvurdering kan ses på Varde Kommunes hjemmeside.

Forslaget vil efter den endelige vedtagelse erstatte Kommuneplan 2013.

Offentlig høring – Vigtige datoer

Kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering offentliggøres som elektroniske dokumenter på www.vardekommune.dk  – se under ” Kommunen – Høringer og afgørelser”.

Der kan indgives høringssvar til planforslaget. Varde Kommune skal have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist for indsigelse.

Dato for forslagets vedtagelse: 10.01.2017

Dato for offentliggørelse: 23.01.2017

Frist for indsendelse af høringssvar: 27.03.2017

Høringssvar

Høringssvar kan sendes på mail til planogby@varde.dk  eller som brev til Plan og Byudvikling, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Forslag til Kommuneplan 2017”

Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af kommuneplanforslaget, idet kommuneplanforslaget fastlægger rammer for den fremtidige arealanvendelse og vedtages endeligt af Varde Kommune. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med forslaget. Resultatet af miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Mindretalsudtalelse

I forbindelse med forslagets godkendelse i Byrådet blev der afgivet to mindretalsudtalelse, som er indsat i forslaget.

Offentlige møder

I forbindelse med den offentlige høring vil der blive afholdt 3 offentlige temamøder:

Mandag den 06. februar 2017, kl. 19.00, på Lunde Kro
(Bæredygtig energiplanlægning)
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Blåvandshuk og Blaabjerg.

Mandag den 27. februar 2017, kl. 19.00, på Varde Rådhus
(Erhverv, Turisme og Byudvikling)
Her vil der være fokus på områderne under Udviklingsråd Varde, Varde Opland og Helle Vest.

Mandag den 06. marts 2017, kl. 19.00, i Hodde-Tistrup Hallen
(Grønt Danmarkskort, Naturpolitik og Friluftsstrategi)
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Ølgod, Skovlund-Ansager, Helle Øst og Horne, Hodde, Tistrup og Sig.

 

 

 

 

torsdag 12 jan 2017 - claus
Vist: 2844 gange