Menu

Menu

ForsideKalenderUdviklingsrådeneProjekterOm FURKontaktMøderKorrespondanceBudgetLinksFacebook
Fælles udviklingsråd
Foto:

Borgerinddragende aktiviteter i Udviklingsrådene

Bliv inspireret af alle de mange tiltag, som foregår i Varde kommune

Alle 9 Udviklingsråd i Varde kommune samt FUR har gjort status over de borgerinddragende aktiviteter, som de har medvirket til i 2016. 

Det er blevet til en lang række af gode projekter og arrangementer, som har gavnet udviklingen i lokalsamfundene. Hvert udviklingsråd samt Fælles Udviklingsrådet (FUR) har modtaget 30.000 kr. i 2016 til brug hertil.

Se herunder, hvad du har fået for pengene.

Printervenlig Borgerinddragende aktiviteter 2016

 

Blaabjerg Udviklingsråd

Blaabjerg Udviklingsråd havde den 7. marts generalforsamling med 50 deltagere.
Åben Landsby i Lydum, som første arrangement i et led af flere åbne landsbyer: 2. september med 26 besøgende
Informationsaften om trafik samt Naturpark Vesterhavet blev afholdt den 9. november med flot fremmøde på 47 deltagere.
Desuden har der været afholdt 2 trafikgruppe møder, 8 bestyrelsesmøder samt en tur rundt i området med politikere og embedsmænd.

 

Blåvandshuk Udviklingsråd

Blåvandshuk Udviklingsråd besluttede at gentage succesen fra 015 og udloddede derfor en pulje i maj 2016. Baggrunden herfra var at støtte op om lokale udviklingstiltag og yde økonomisk støtte til foreninger og andre, som arbejder med udvikling i området. Ved at yde en mindre økonomisk håndsrækning var målet at igangsætte flere lokale projekter – små som store.

Vi modtog 18 ansøgninger fra foreninger m.v.
Vi prioriterede at tildele midler til så mange som muligt samt til nye projekter/udviklingstiltag med direkte borger- og foreningsinvolvering. Samtidig var vi opmærksomme på, at nogle foreninger fik tildelt midler året før.

I alt fik 8 foreninger tildelt tilskud – alle fik besked herom i juni 2016.

Tilskuddene fordeler sig således:

Team Vest Håndbold: 5000 kr. til nyt it-system for foreningens administratorer
Sand i Øjet: 5000 kr. til lysanlæg
Boldklubben Vestkysten: 5000 kr. til opstart af pigefodbold med DBU’s fodboldtivoli
Natur & Kultur i Ho: 3000 kr. til telt leje i forbindelse med afholdelse af Åben Landsby i 2017
Ho Grundejerforening: 2500 kr. til transport i forbindelse med Åben Landsby i 2017
Vejers Strand Oplevelser: 5000 kr. til forbedring/ny indkøb til legeplads
Blåvand Jagtforening: 5000 kr. til en tur til Jagt- og Skovbrugsmuseet
Oksbøl og Omegns Jagtforening: 5000 kr. til opførelse af toiletfaciliteter

Potentialet i provinsen:
Udover denne ”pulje” afholdt vii maj 2016 et arrangement i Oksbøl for foreninger og bestyrelsesmedlemmer i Blåvandshuk. 40 personer deltog i arrangementet, hvor fremtidsforsker Birthe Linddal fremlagde ”potentialer i provinsen”. Der blev serveret tapas fra lokale producenter, og drøftet muligheder for udviklingen i vores område. Arrangementet blev støttet af Nationalpark Vadehavets pulje til lokale netværksarrangementer. En stor succes! Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger og ønsker om, at vi afholder et lignende arrangement i fremtiden.

 

Udviklingsrådet Helle Vest

Udviklingsrådet Helle Vest har bevilget penge til tre arrangementer: 10.000 kr. til Regnvandsprojekter/Knudsens plads i Nordenskov. Her deltog ca. 170 personer i projektet.
10.000 kr. ligeledes til området Roust/Rousthøje, hvor Udviklingsrådet inviterede til en dag ved Roust Fiske Sø, hvor vi ønskede at fokus på Udviklingsrådets arbejde. Her mødte der ca. 70 personer op til en hyggelig dag.

Og endelig er der givet 10.000 kr. til understøtning af Næsbjergs Udviklingsplan. Der har i den forbindelse været afholdt adskillige borgermøder med deltagelse af ca. 200 personer. På dagen for fremlæggelsen, af planerne, var der mødt ca. 100 personer op.

 

Udviklingsrådet Helle Øst

Første punkt på dagsordenen i Helle Øst har længe været at danne bedre relationer, netværk og dialog imellem de enkelte borgere, byer, foreninger, institutioner, virksomheder og politikere. For at det kan lykkes, kræver det effektive steder, platforme og medier til at mødes på.
Det var derfor at Helle Øst fostrede ideen om Ruban!
Det er et projekt, som er under fortsat udvikling. Platformen og mediet er grundlaget for al fremtidig borgerinddragende aktivitet. Det er her at relation, netværk og dialog fører til samskabelse af bedre liv og vækst.
Med Ruban-platformen som omdrejningspunkt får vi nu formidlet vores dagsorden ud til hele Helle Øst. Med større projekter som f.eks. Mælkefestivalen, når vi som Udviklingsråd ud til hele Varde Kommune.

”Skabelse af relationer, netværk og dialog”!
Vores overordnede dagsorden er at skabe bedre liv og vækst ved samskabelse mellem vores lokalområder.
Det har medført:
- Udvikling af RUBAN
- Mælkefestivalen
- Årsmødet med foredrag af serie-iværksætter Jonathan Löw og erhvervsplaymaker Kasper Bech Pedersen (ca. 35 deltagere)
- Fællesmøde med alle borgerforeninger om samskabelse mellem vores byer
- Møde med UR Helle Vest om fælles projekter
- Bustur med Thomas Jaap og borgerforeninger
- Møde om skolestruktur med Helle Vest, Skovlund-Ansager og lokal politikere
- Deltagelse i byudviklingsplaner
- Forberedelse af Erhvervsdag for skolebørn og folkeskoler til deltagelse i GEW 2017 (Global Entreprenørskab Week) i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab

 

Udviklingsrådet Hodde-Horne-Sig og Tistrup

Udviklingsrådet Hodde-Horne-Sig og Tistrup har deltaget aktivt i arbejdet med Udviklingsplan, hvor vi bidrag med 5.000 kr. til tilskud til bespisning af de ca. 200 deltagere.
Varde Å dagen: Hjælpere til Varde Å dagen, Hodde – tilskud til bespisning af 86 deltagere: 5.000 kr.
Møde Kbh. Universitet vedr. flygtninge: 20 deltagere: 850 kr.
Frivilligheds projekt Thorstrup Skole: 25 deltagere
ERFA-tur til Mols. Besøg hos Mols i Udvikling (Landsbyklynge projekt) 2.500 kr.
Formandsmøder i Sig og Horne (kaffe og brød til ca. 20 deltagere hvert sted).
Generalforsamling og bestyrelsesmøder i HHSR: 6.200 kr.
Repræsentation: 600 kr.
Kommunikation: Ruban, Sognebladet Sig, Tistrup News: 1.625 kr.
Møde Plan og Teknik: 1.100 kr.
Endvidere er der afsat 6.500 kr. til etablering af Tistrup By Skov

 

Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Skovlund-Ansager Udviklingsråd har brugt penge til:
Nytårskur i samarbejde med Ansager Byudvikling og Borgerforeningen: 7000 kr.
Post Nord: 3500 kr.
Lamper i Skovlund Kulturhus: 3000 kr.
Ruteplaner: 5000 kr.
Demens kursus: Karin og Miriam: 2200 kr.
Åens Dag: 2500 kr. ca. 50 deltog
De åbne rum: ca. 4000 kr. til reparationer af bænke m.m.

 

Udviklingsrådet Varde By

Udviklingsrådet Varde By har afholdt følgende borgerinddragende aktiviteter:

Varde Å Dag -1200 personer på Varde lokation
Varde Syd borgermøde – 110 personer (+ politikere og ”plan og teknik&/driften” folk)

Videoer: Ligger på sociale medier (Facebook, YouTube m.m.)
Facebook inkl. dialog med kontakter – 370 venner
Ågruppen – bådklubber og fiskeklub etableret samarbejde om å-relaterede aktiviteter 350 personer.
Sankt Hans arrangement med Ungerådet (samarbejde og involvering af de unge) 150 personer
Minimurerne/URVB samarbejde om udstilling – 400 personer

Investeringsplaner og iværksættelse:
Varde Messen – Stand og materialer: 15.000 kr.
Varde Å Dag – bespisning af bilklub og Aktionsbro/båd: 12.500 kr.
Sankt Hans/Ungerådet: 6.000 kr.
Borgermøde Varde Syd – Flyers omdeling, bespisning m.m. 10.000 kr.
Minimurerne/Minibyen – TV+PC – påskrift doneret af Udviklingsrådet Varde By: 7.500 kr.

 

Udviklingsrådet Varde Opland

Janderup:
Har afholdt 3 idé- og udviklingsmøder:
10. maj med 48 deltagere
14. juni med 23 deltagere
28. september med 30 deltagere


Mejls-Orten-Tinghøj:
3. februar: Afholdelse af foredrag i Tinghøj Forsamlingshus med indbrudssikring og Nabohjælp som emne.
Mødet blev afholdt den 3. februar. Syd- og Sønderjyllands Politi holdt foredraget og der var 30 deltagere.  

Til efteråret holdes et fælles foreningsmøde, for alle områdets foreninger, bl.a. for at koordinere nye tiltag, og revidere vores velkomstmappes indhold.

I november eller december afholdes et førstehjælpskursus med mindst 16 deltagere. Dette i forbindelse med opsætning af hjertestarter i Tinghøj.


Billum:

25. februar: Borgermøde vedr. årets gang i Billum, 50 deltagere.
2. april: Gør byen ren, samle affald, 31 deltagere.
14. august: Webmasterkursus for udvikling af ny hjemmeside, 15 deltagere
15. august: Koordineringsmøde med andre foreninger i Billum, 35 deltagere
6. oktober: Borgermøde vedr. fremtidens skole i Billum, 85 deltagere
2. november: Fællesmøde med Janderup på tværs af sogneskel, 15 deltagere
19. november: Jul i Billum med diverse tiltag. Forventer 150-200 deltagere.

Øvrigt:
Bosætnings potentiale, med bl.a. hvordan får vi udstykket flere byggegrunde. Bedre integration af flygtninge, der kommer til byen.
Koordinering af samtlige foreninger i Billum, med henblik på at få lavet en udviklingsplan for Billum.

Alslev:
Alslev Sogns Borgerforening har afholdt 2 møder i forbindelse med udviklingsplanen for Alslev. Der har været udgifter til leje af forsamlingshus. Møderne var den 3. og 8. marts. Der var ca. 50 deltagere til første møde, og lidt mindre til det andet.

I forbindelse med udstykninger i Alslev har der været afholdt et fyraftensmøde, hvor borgerforeningen ønskede at høre borgernes meninger og holdninger. Der var 96 fremmødte til en rigtig god eftermiddag, hvor stort og småt blev drøftet. Vi forventer at gentage arrangementet næste år. 

 

Ølgod Udviklingsråd

Aktiviteter i Ølgod Udviklingsråd i 2016:
17.03: Årsmøde – med foredragsholder Nils Villemoes, ledelse er noget bøvl. Ca. 60 personer deltog
21.03. – 30.06. og 13.10.: Deltaget i borgerinddragende møder om Udviklingsplaner i Ølgod. Ca. 25-30 personer pr. gang
29.06: Indvielse af trafiksikring i Østbyen med Poul Rosendahl – ca. 50 personer
05.10: Foredragsholder Brian Hansen – humor i hverdagen, arbejdsglæde, kommunikation, kropssprog og stress. I samarbejde med Kulturdagene – ca. 80 personer
14.10: Indvielse af Ølgod Børneskov – Per Rask Jensen – ca. 100 personer – børn og voksne

Vi har i årets løb haft mange projekter/opgaver med 2-6 personer – her kan nævnes:

- Ølgod filmen
- Kort over Ølgod by og cykelrute rundt om byen
- Udpege områder i byen der skal asfalteres
- Godkende type/placering af gadelys i byen til LED lys
- Trafiksikring (trafiktælling) i Østbyen, Østerbro/industrivej/Viaduktvej
- Trafiksikring (forslag) Grønnegade/Tarmvej, Cykelsti Tarmvej, trafikbom Grønnegade, farten ned til 40 km.
- Igangsætte forskønnelse af indkørslen til Skovbrynet
- Cykelstativ opsat Torvegade/Solvænget
- Cykelparkring Ølgod Station – Godkende projektforslag/materiale valg
- Ølgod Børneskov – Koordinering og etablering/indvielse
- Nye borde/bænke ved søerne
- Byfornyelse – nedrivning/genanvendelse af bygninger
- Branding af Ølgod/bosætning – TV Syd 2

gange, indslag i Ugeavisen og JV
- Støtte økonomisk mødeaktiviteter i Ølgod Udviklingsplaner
- I gang med at udarbejde/implementere en ny Ølgod hjemmeside (RUBAN)

Der kommer flere projekter/aktiviteter senere på året.

 

Fælles Udviklingsrådet (FUR)

FURs borgerinddragende aktiviteter i 2016 har bl.a. omfattet:
- Dommerkomité til kåringen af Årets Lokale Landsby 2016 i Varde Kommune, der som bekendt blev Nymindegab. Foregik i f.m. FUR mødet 26. april på Hodde-Kro. Selve fejringen af Nymindegab foregik lørdag den 3. september.

- Stand på Mælkefestivalen i Helle Hallen 16. og 17. september – bidraget aktivt med bemanding af standen og medvirket til synliggørelse af Udviklingsrådene via konkurrence på standen. Samt afholdt udgifterne til film om Mælkefestivalen.

- Medvirket til fremstilling, produktion og redigering af de nye film om udviklingsrådene. Løbende proces hen over 2016.

- Kursus 21. september med Carsten Blomberg, DGI i ”Rekruttering af frivillige”

torsdag 8 dec 2016 - claus
Vist: 2208 gange